Another Erasmus project will start.

Selection Process


Erasmus #5

CRITERII DE SELECTIE ECHIPA DE PROIECT ERASMUS +

"GAME LITERACY AND LEARNING / Learning with games / with countries"
NR - 2020-1-SK01-ka229-078252_5 (pozitia 498)
Parteneri: Turkey, Slovakia, Bulgaria, Portugal, Romania
2020- 2022


    NEWS!

   Vor fi schimbari legate de cazarea copiilor (se va propune sa nu mai stea elevii la elevi, ci sa se stea la hotel).


   Termenul de inscriere este pana pe 5 octombrie 2020.


   Dosarul de participare se poate depune doar la un singur ERASMUS (este exclus depunerea dosarului atat la ERASMUS #4 cat si la ERASMUS #5)


    Echipa de proiect GAME LITERACY AND LEARNING / Learning with games / with countries, va fi formată din profesori ai scolii, care participă activ la activitatile extrascolare si extracuriculare, au spirit de inițiativă, competente digitale si lingvistice într-o limba de circulatie internatională, abilitatea de a comunica si de a lucra în echipă.    In vederea participarii în mobilitati, echipa de proiect formată din profesori va fi selectată după urmatoarele criterii:

1. Implicare in planificarea, realizarea, evaluarea si diseminarea proiectului pe parcursul celor 2 ani de implementare si anume:
    - implicarea în conceperea si realizarea a cel putin 2 produse finale, respectand cerintele coordonatorului de calitate si de timp, conform diagramei GANTT.
    - intalniri cu elevii in vederea realizarii activitatilor din proiect: stabilirea evenimentelor istorice, culturale si stiintifice, realizarea produselor proiectului: planse, postere, logo-uri, desene de prezentare ale proiectului, prezentari de personalitati, calendare
    - organizare si participare la promovarea si diseminarea proiectului la nivel local, judetean, national
    - participarea la promovarea proiectului prin realizarea coltului ERASMUS+ si pe site-ul scolii

2. Implicarea in cadrul mobilitatii realizate in Romania:

    - implicarea în realizarea a cel putin o activitate la clasa și/sau activitate formare profesori, conform programului propus si a aplicatiei proiectului, pentru Romania
    - participarea la activitatile de primire a partenerilor
    - coordonarea a câte 2 elevi – gazde, în vederea asigurării conditiilor optime privind deplasarea pe perioada mobilitatii.
    - implicarea in realizarea activitatilor extracurriculare pe perioada mobilitatii in Romania – in calitate de gazda .

3. Competențe lingvistice într-o limba de circulatie internationala, minim nivel A.

4. Abilitatea de a lucra în echipa.

5. Disponibilitate de timp – activitatile / intalnirile vor avea loc dupa ora 14:00 la noi la liceu.
Profesorii participanți în echipa de proiect Erasmus+ și responsabilitățile lor


CARMEN SIN - COORDONATOR PROIECT

  - Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;

  - Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;

  - Stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; - Organizează mobilitățile – transport și subzistență;

  - Realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale);

  - Adaptează programul dacă apar situații neprevăzute;

  - Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;

  - Se implică în atragerea de fonduri adiționale de finanțare pentru proiect;

  - Evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor;

  - Comunică cu partenerii din celelalte țări;

  - Comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare;

  - Coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;

  - Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

  - Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;

  - Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;

  - Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;

  - Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei;

  - Stabilește și prezintă elevilor măsurile de protecție și siguranță;

  - Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

  - Realizează acordurile cu părinții și facilitează semnarea lor;

  - Participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului;

  - Organizează întâlnirile cu echipa de proiect;

  - Monitorizează buna desfășurare a proiectului;

  - Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;

  - Consultă și monitorizează participanții în proiect;

  - Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri);

  - Dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului;

ECHIPA DE LUCRU

  - Ajuta coordonatorul la indeplinirea tuturor acestor sarcini, precum si pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din proiect pentru a facilita procesul de învățare interculturală;

  - Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;

  - Oferă informații despre proiect părinților și comunității locale;

  - Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;

  - Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;

  - Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;

  - Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România;

  - film actual! – descrierea liceului;

  - Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;

  - Participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;

  - Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;

  - Măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;

  - Menține contactul cu media;

  - Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc;

  - Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;

  - Participă la realizarea materialelor de diseminare;

Grup tinta
ELEVI

Echipa de proiect va fi formata din elevi care:

  - Au rezultate bune la învățătură și purtare;

  - Cunostinte minime - nivel A la limba engleza;

  - Competente digitale si abilitati de a lucra in echipa.

In vederea participarii în mobilitati, participantii elevi, vor fi selectati după urmatoarele criterii:

  - Inscrierea pe platforma / site ul / grupul proiectului si completarea temelor cerute conform calendarului propus

  - Participarea în cadrul activitatilor din Romania:

     - pregatire și realizare materiale;
     - planse, postere, logo-uri, desene de prezentare ale proiectului;
     - prezentari de personalitati;
     - participare la lectii;

  - Gazduirea unui elev pe perioada mobilitatii in Romania;

  - Participarea la reuniunile de proiect organizate in scoala împreună cu profesorii din echipa de proiect, in vederea realizarii activitatilor de promovare si diseminare a proiectului precum si pentru realizarea produselor finale ale proiectului – COLTUL ERASMUS;

  - Media minim 9 la purtare;

  - Cunostinte minim nivel A la limba engleza;

  - Abilitate de a lucra în echipă;

  - Disponibilitate de a lucre dupa ora 14:00 la scoala si acasa.


PREZENTA LA INTALNIRI este foarte importanta, chiar decisiva in alcatuirea echipei finale.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ ELEVI

- Cerere de înscriere;

- Copie xerox după cartea de identitate;

- CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);

- Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;

- Media generala la purtare si la Limba engleza (semnat si scris de mana – pe propria raspundere);

- Acord parinţi pentru participarea la selecţie, proiect;

- Recomandarea de la profesorul diriginte;

- Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;

- Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare(specificat anul in care se va pleca).Coordonator proiect,
Prof. Sin Carmen